ZWROTY I REKLAMACJE

Zwroty i reklamacje prosimy odsyłać na adres:
Modny Butik Karolina Nowak
Sztolniowa 65
44-251 Rybnik
Prosimy o dołączenie uzupełnionego formularza zwrotu lub reklamacji z nr konta oraz paragonu lub faktury.